‘นักสิทธิมนุษยชน’ หมายถึงอะไร ?

Human-rights-news-site

‘สิทธิมนุษยชน’ คือ สิทธิพื้นฐานอันเป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคนนับตั้งแต่เกิดมาบนโลก ไม่อาจถูกลิดรอนไปได้ หากแต่บางครั้งก็อาจถูกจำกัดเมื่ออยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย เช่น ถ้าคุณทำผิดกฎหมาย หรือกระทำการอันใดก็แล้วแต่ ที่อาจเป็นส่งผลร้ายต่อประเทศชาติ โดยคำจัดกัดความของสิทธิมนุษยชนในสังคม ต้องตั้งอยู่ความเป็นมนุษย์ เช่น ความเท่าเทียม, ศักดิ์ศรี, ความยุติธรรม, ความเคารพต่อกัน รวมทั้งความเป็นอิสระ

‘นักสิทธิมนุษยชน’ คือใคร ?

‘นักสิทธิมนุษยชน’ คือ ผู้ปกป้องรวมทั้งส่งเสริมสิทธิมนุษยชนทั้งของตนเองและผู้อื่น โดยจุดมุ่งหมายหลักพวกเขาต้องการให้สังคมสงบสุข, เข้มแข็ง ให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น หากแต่ในปัจจุบันเป็นเรื่องน่าเศร้า ที่ ‘นักสิทธิมนุษยชน’ ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก กำลังถูกคุกคามอย่างหนักจากกลุ่มเสียผลประโยชน์ ‘นักสิทธิมนุษยชน’ หลายต่อหลายคนถูกแจ้งข้อหาอย่างไม่ยุติธรรม และอีกหลายคนถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บหนัก หรือจนกระทั่งเสียชีวิตโดย ‘นักสิทธิมนุษยชน’ จะเป็นใครก็ได้ เช่น นักข่าว, ทนายความ, ผู้นำชุมชน จวบไปจนถึงคนธรรมดาทั่วไป หากแต่มีความกล้าลุกขึ้นมาทำเพื่อส่วนรวม

news-site-Human-rights

หน้าที่ของ ‘นักสิทธิมนุษยชน’ มีอะไรบ้าง ?

• ลุกขึ้นมาเป็นตัวแทนเพื่อดูแลปัญหาให้แก่ผู้คน
• ส่งเสริม – คุ้มครองสิทธิพลเมือง ทั้งในด้านการ เพศ, ความชอบ, เมือง, เศรษฐกิจ, สังคม และวัฒนธรรม
• เผยแพร่ข้อมูลถูกต้องที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ออกไปอย่างกว้างขวาง
• รวมตัวเคลื่อนไหวอย่างสันติเพื่อให้ผู้ก่อเหตุถูกลงโทษตามกฎหมาย
• ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการโดนละเมิด
• ร่วมเสนอข้อคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนร่วมทั้งพัฒนานโยบายรัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
• สนับสนุนให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อตกลงด้านสิทธิมนุษยชน
• ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างถูกต้อง

การต่อสู้ของประชาชนกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ประชาชนบางกลุ่มมักละเลยความสำคัญของ ‘สิทธิมนุษยชน’ โดยสิทธิมนุษยชนเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ศักดิ์ศรี, ยุติธรรม, เท่าเทียม, เคารพ และอิสระ บางครั้งประชาชนที่เคยเฉยเมยต่อความสำคัญในเรื่องนี้ ก็ได้ให้ความสำคัญก็ต่อเมื่อสิทธิของเขาถูกละเมิด

ในสังคม ณ ปัจจุบันนี้ สิทธิมนุษย์ชนของประชาชนถูกละเมิดตลอดเวลา โดยมีผู้คนจำนวนมากมายทั่วโลกที่ไม่ได้รับการตัดสินคดีอย่างเป็นธรรม อีกทั้งยังถูกจำคุกเพียงเพราะความคิดบางประการของพวกเขา นอกจากนี้ประชาชนยังตกเป็นเป้าโจมตีในสงคราม เด็กเล็กๆ ถูกบังคับให้ออกไปรบ, การข่มขืนผู้หญิงเพื่อใช้เป็นเครื่องระบายความใคร่อย่างโหดร้าย, การทำร้ายผู้คนต่างเพศ เป็นต้น นี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมเราทุกคนถึงไม่ควรละเลยเรื่องสิทธิมนุษยชน ทำไมนักสิทธิมนุษยชนจึงควรถูกคุ้มครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเหตุใดทำไมเราทุกคนถึงตระหนักความสำคัญในเรื่องนี้ให้มาก

admin