About Us

เว็บไซต์ Citizenship-Now เปิดมาเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิของตนเองให้มีบทบาทขึ้นมาเพื่อให้ความต้องการของประชาชนสำเร็จ แนวทางการสร้างความเป็นธรรมจะเป็นไปตามขั้นตอนของเราทุกประการโดยจะไม่มีการกระทำอย่างไรที่ผิดกฎหมายเพราะเราจะยึดความถูกต้องตามขั้นตอนที่ทางรัฐได้กล่าวไว้จึงต้องใช้เวลาพอสมควรแต่มั่นใจได้ว่าประชาชนที่มาขอความช่วยเหลือนั้น ทางเราจะทำสุดความสามารถจนกว่าจะช่วยท่านให้สมหวังกับสิ่งที่คุณต้องการเพราะปัจจุบันนี้ประชาชนตามประเทศต่างๆ มักจะไม่ได้รับความเป็นธรรมสักเท่าไหร่ด้วยเสียงที่น้อยทำให้เสียงไปไม่ถึงกฎหมายจึงขอความเป็นธรรมไม่ได้แต่ทางเราจะช่วยให้เสียงของคุณมีความโดดเด่นจนทำให้คนทั้งโลกรับรู้เลยว่าสิ่งที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจะมีคนสนใจมากน้อยเพียงใดและก็มาดูกันว่าเราจะช่วยแก้ปัญหาให้ท่านได้หรือไม่